Länkar

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

LÄNKAR OCH LITTERATURTIPS

Svenska författare -

ett urval böcker.

 

Falkman, Kaj, En orörd sträng

Lindberg, Ola, Skuggorna tänds

Maris, Anna; Transport

Nilsson, Barbro; Typ haiku

Vargö, Lars, Den hostande göken

Vargö, Lars, Japansk haiku - världens kortaste diktform

Wiik, Anna & Jonsby, Eva, Näckrosblad

För att kunna hålla nedanstående listor aktuella välkomnar vi inskickade böcker, förslag och tips. Vi förbehåller oss dock rätten för publikation i listan.

 

Diktsamlingar inspirerade av japansk haiku

 

Enander, Sven: Rykande snö

Bokförlaget IOTA, Stockholm 1981

 

Granström, Lars: Plötsligt slår blixten ned.

Lars Anderssons Förlag, 1999

(Går att låna som e-bok på bibliotek)

 

Hammarskjöld, Dag: Vägmärken, Bonniers 1963

 

Härle, Helga. The ball keeps rolling (3 språkig), 2010

 

Joahnsson, Jörgen. Half way through. Red Moon Press

 

Jonsby, Eva & Wiik, Anna:Näckrosblad - haiku. Fri press, 2015

 

Landås, Kjell: Livsmotiv. Books-on-demand, 2002

 

Maris, Anna. Transport. Miders förlag 2015

 

Månen i Ytterfilen. th vandergrau/Ola Lindberg. 2010

 

Setterlind, Bo: Några ord att fästa på siden, 1961

 

Tranströmer, Tomas:

Fängelse. Nio haikudikter; edition edda 2001

Haiku 1959-2001, Arena, Viborg. Danmark 2001

Den stora gåtan, Bonniers, Stockholm 2004

 

 

 

 

Wetterstrand, Stig:

Genom Nättrabyåns dalgång. Haiku

HLT 2005

 

Valtiala, Robin: Barnvagn i överhastighet: haikudikter

Schildts & Söderströms, Helsingfors 2013

 

Vold, Jan-Erik: Ingentings bjällror

Fib:s lyrikklubb, Stockholm 1980

 

Åkesson, Sonja: Sagan om Siv.

Rabén&Sjögren, Stockholm 1974

 

Torbjörn Östling: Full contact - Kyokushin haiku.

Eko, Uppsala 2001

 

Fler litteraturtips hittar du här

Länkar

 

Världsomspännande haikusällskap:

 

Haiku International Association

 

World Haiku Club

 

World Haiku Association

 

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

 

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

 

blaeld@haiku-shs.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!