Blåeld

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

BLÅELD

OM BLÅELD

 

Blåeld är Svenska Haikusällskapets tidskrift och utkommer med två tryckta nummer under 2018.

Redaktion: Svenska Haikusällskapets styrelse.

 

Den nya tidskriften blir en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.

 

I tidskriften publicerar vi alla former av haiku och senryu på svenska, samt haiga, haibun och ibland även länkad vers. Även haiku på andra skandinaviska språk.

 

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

BIDRAG ÄR VÄLKOMNA

 

Bidrag ska vara tidigare opublicerade

 

Med publicerad menar vi att de genomgått en redaktionell process (varit i en bok, antologi, tidskrift eller journal på svenska) Dikter utlagda på egna bloggar, facebook, eller publicerade på andra språk är fortfarande välkomna, men vi vill helst se nytt material. Har vi redan läst dem minskar chansen för publicering.

 

Urval

 

Vi välkomnar 5-15 dikter och 3 haibun eller haiga per nummer. Vi publicerar även länkad vers.

 

Skicka haiku och kortare dikter direkt i mejlet (inga bilagor), så vida det inte gäller konkret haiku som måste publiceras med särskild layout.

 

Skriv "dikt 2018" i ämnesraden.

 

Blåeld tillämpar ett redaktionellt urval som innebär att endast de bästa dikterna publiceras.

 

Verkstäder

 

Vi publicerar bidrag från Svenska haikusällskapets haikuverkstäder och kukai, så vänligen skicka inte dikter som varit med där.

 

Artiklar

 

Artiklar, essäer, haikuanalys, intervjuer och reportage är alltid välkomna, men vänligen rådgör med redaktionen innan du skickar texter.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Blåelds redaktion

 

blaeld@haiku-shs.org

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

 

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

 

blaeld@haiku-shs.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!