Aktuellt

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

AKTUELLT - detta händer under året

Ändrad lokal denna dag!

 

Fredag den14 dec kl. 15.30 Haikuverkstad i Stockholm på Östasiataiska museet, atelje Draken. Tema: Frost ( en haiku enl. tema, den andra fritt)

 

Skicka högst två bidrag till haikuverkstaden@haiku-shs.org senast den 12 dec

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

 

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

 

blaeld@haiku-shs.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!