Styrelse

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

STYRELSE I SHS

 

Svenska Haikusällskapet består av följande ledamöter:

 

Ordförande: Lars Vargö

Sekreterare: Eva Jonsby

Kassör: Petter Larsson

Revisor: Florence Vilén

Revisorsuppleant: Carl-Erik Wiberg

 

Ledamöter:

Anna Maris

Helga Härle

Petra Holmberg

Sten Svensson

 

Valberedning: vakant

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

Medlemsärenden

medlem@haiku-shs.org

 

Stadgar

VILL DU BIDRA MED DIN TID?

 

Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.

 

Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta

medlem@haiku-shs.org.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

 

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

 

blaeld@haiku-shs.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!