Att skriva haiku

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

ATT SKRIVA HAIKU

Format

 

En vanlig föreställning är att en haiku består av tre rader med 5 - 7 - 5 stavelser.

Måttet bör ses som en riktlinje, inte en regel. Haiku är en kortdikt som kan skrivas på en rad eller flera.

 

Metaforer ska undvikas, istället föredras en konkret beskrivning som väcker en inre bild hos läsaren.

 

 

 

 

Årstidsord - kigo

 

En klassisk haiku innehåller ofta ett årstidsord som antyder vilken tid på året som beskrivs.

 

Ordet behöver inte innehålla vår, höst etc, utan snarare något som ger en association till årstiden.

 

T ex. Körsbärblom, majbrasa, frost.

Skiljeord - kireji

 

De två första raderna hänger oftast i hop. På sista raden sker en vändning, en ny bild eller ett nytt perspektiv.

 

Kireji skär dikten i två delar och skapar en paus.

 

Kontrast - kiru

 

En kontrast i haiku innebär oftast en ny vinkel av samma bild.

 

Det kan också vara ett motsatsförhållande som varmt -kallt

eller kall, ljus eller mörk.

Känsla - yugen

 

Haiku bör innehålla en känsla eller upplevelse, man kan benämna det som haikuns själ.

 

"God och livskraftig haiku är till synes enkel, närmast självklar. Samtidigt rymmer den djup, det allmängiltiga i det tillfälliga liksom känslan för det stora i det lilla."

 

Så varför haiku?

  • En påminnelse i ord om något som är värt att minnas.

 

  • En kort form som rymmer en hel upplevelse.

 

  • Ett minimum av ord för ett maximum av innehåll.

 

  • En annans upplevelse plötsligt nära mig, in på huden.

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

 

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

 

blaeld@haiku-shs.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!