Välkommen

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET


  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i Sverige


AKTUELLT

 

Se hela vårt kalendarium under länken Aktuellt

 

 

Nästa haikuverkstad i Stockholm

 

Fredag 16 aug kl. 15.30 på Konditori Sture, Sturegatan 40

Tema: vardag denna gång! Skriv ett bidrag på temat, det andra fritt.

 

Skicka högst två bidrag till

 haikuverkstaden@haiku-shs.org

senast den 14 aug

 

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag


Läs mer.

BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.


ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs mer

VILL DU BIDRA MED DIN TID?


Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.


Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta:


  medlem@haiku-shs.org


  Välkommen i gemenskapen!

M Å N A D E N S  H  A I K U

 

orolig sjö

in och ut ur kameralinsen

guppande gräsand

 

Carina Swarts

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet


          Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden


Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org
Haikuverkstaden i Stockholm


haikuverkstaden@haiku-shs.org


Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org


Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

Blåelds redaktion:


blaeld@haiku-shs.orgCopyright  ©  All Rights Reserved

        Vi har också en egen


         Facebooksida!