Välkommen

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 130 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i SverigeAKTUELLT

 

Se hela vårt kalendarium under länken Aktuellt

 

 

Nästa haikuverkstad i Stockholm 

 

Fredag 22 nov kl. 15.30 

Konditori Sture

Sturegatan 40


Tema : skuggor

 

Skicka högst två bidrag (minst en på temat) till

 haikuverkstaden@haiku-shs.org

senast den 20 nov

 

Ny medlemsantologi hösten 2019!


Nu planeras en ny medlemsantologi med svensk haiku för utgivning i mitten av december.
Alla medlemmar välkomnas att delta med högst tio bidrag (tidigare opublicerade), varav högst fem bidrag väljs ut. Jury är SHS styrelse.
Vi har tänkt att antologin ska ha temat ”Insekter och småkryp”. Skriv helst på temat, men det är inget måste.
Dikterna skickas till medlem@haiku-shs.org märkt med ”antologi 2019” i ämnesraden.
Bifoga inga filer, skriv texterna direkt i mailet med ert namn längst ner. 
Deadline 15 sept 2019.

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag


Läs mer.

BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.


ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs mer

M Å N A D E N S  H  A I K U

 

hope they helped

starting that fire

my poems


Tomas Nilsson

Haikuverkstaden i Stockholm


haikuverkstaden@haiku-shs.org


Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org


Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

Blåelds redaktion:


blaeld@haiku-shs.orgKONTAKTUPPGIFTER

Copyright  ©  All Rights Reserved

VILL DU BIDRA MED DIN TID?


Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.


Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta:


  medlem@haiku-shs.org


  Välkommen i gemenskapen!

Svenska haikusällskapet


          Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden


Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org
        Vi har också en egen


         Facebooksida!