Välkommen

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.

 

  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på svenska.

 

  • Utger Tidskriften Blåeld

 

  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i Sverige

 

AKTUELLT

 

Se hela vårt kalendarium under länken Aktuellt

 

 

Nästa haikuverkstad i Stockholm

 

OBS! Ändrad lokal

Fredag 14 dec kl. 15.30 på Östasiatiska museet, atelje Draken.

Tema: Frost (minst en enl. tema, den andra fritt)

 

Skicka högst två bidrag till

haikuverkstaden@haiku-shs.org

senast den 12 dec

 

MEDLEM

 

Som medlem i

Svenska haikusällskapet ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag

 

Läs mer.

BLÅELD

 

Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.

 

ATT SKRIVA HAIKU

 

Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.

 

Läs mer

VILL DU BIDRA MED DIN TID?

 

Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.

 

Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta:

 

medlem@haiku-shs.org

 

Välkommen i gemenskapen!

M Å N A D E N S H A I K U

 

Novembermorgon

en gul kajak

bryter upp dimman

 

Eva Jonsby

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

 

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

 

blaeld@haiku-shs.org

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!