Styrelse

STYRELSE I SHS


Svenska Haikusällskapet består av följande ledamöter:


Ordförande: Lars Vargö

Sekreterare: Eva Jonsby

Kassör: Petter Larsson

Revisor: Florence Vilén

Revisorsuppleant: Carl-Erik Wiberg


Ledamöter:

Anna Maris

Helga Härle

Carita Forslund

André Wong


Valberedning: 

Eva Ermenz

Birk Andersson


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org


Medlemsärenden

medlem@haiku-shs.org


Stadgar

VILL DU BIDRA MED DIN TID?


Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.


Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta

medlem@haiku-shs.org.        Vi har också en egen


         Facebooksida!