Styrelse

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

STYRELSE I SHS


Svenska Haikusällskapet består av följande ledamöter:


Ordförande: Lars Vargö

Sekreterare: Eva Jonsby

Kassör: Petter Larsson

Revisor: Florence Vilén

Revisorsuppleant: Carl-Erik Wiberg


Ledamöter:

Anna Maris

Helga Härle

Petra Holmberg

Sten Svensson


Valberedning: vakant


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org


Medlemsärenden

medlem@haiku-shs.org


Stadgar

VILL DU BIDRA MED DIN TID?


Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.


Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta

medlem@haiku-shs.org.        Vi har också en egen


         Facebooksida!

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet


          Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden


Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org
Copyright  ©  All Rights Reserved

Haikuverkstaden i Stockholm


haikuverkstaden@haiku-shs.org


Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org


Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org


Blåelds redaktion:


blaeld@haiku-shs.org