Välkommen
  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 175 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i Sverige


AKTUELLT


Haikuverkstaden

fortsätter i juni


Tema "trädgård" 

Skicka  dina två bidrag senast den 12 juni

ett på temat, ett fritt

till haikuverkstaden@haiku-shs.org


Ny haikuverkstad i Göteborg


Här hittar du mer information:

haikugoteborg.wordpress.com.

.

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag.

Medlemsskapet kostar 250 kr.


Läs mer.


Vi firar 25-årsjubileum! Läs mer här...BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs mer

Skimmer - antologi med haiga


"Vad betyder haiku för mig" lyder frågan som 38 svenska haikupoeter besvarat i denna antologi. 
Den rumänske konstnären  Ion Codrescu har i sina haigamålningar bidragit med tolkningar av ett urval av dikterna.


Vill du köpa ytterligare exemplar?


Medlemspris: 150 kr, ej medlem 180 kr. Frakt tillkommer


Beställ på medlem@haiku-shs.org 


Våra tidigare antologier


går att beställa via mejl:

medlem@haiku-shs.org


"Genom lövverket" 2017.


Medlemspris: 100 kr + frakt,

ej medlem 150 kr + frakt


"En fjäril lyfter från sin skugga" 2019


Medlemspris: 140 kr + frakt,

ej medlem 170 kr + frakt

Vad är haiku?


En handbok om haikuns historia och diktform av lars Vargö.


Extra ex finns att beställa för 100kr + frakt för medlemmar. 120 kr + frakt för ej medlemmar.


Beställ på medlem@haiku-shs.org 

M Å N A D E N S  H  A I K U

 


vind från havet -

hela bergssidan fradgar

av körsbärsblom


Göran Moldén


        Vi har också en egen


         Facebooksida!

Föreläsning eller workshop om haiku?


Haikusällskapet förmedlar gärna föreläsare om haiku till evenemang som föreningar eller organisationer vill arrangera.

Kontakta styrelsen via mejl: ordforande@haiku-shs.org för ytterligare information