Välkommen
  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i Sverige


AKTUELLT


Haikuverkstaden

fortsätter i februari 2022


Tema "spår"

Skicka  dina två bidrag senast den 9 februari

ett på temat, ett fritt

till haikuverkstaden@haiku-shs.org


Vi avvaktar med caféträffar tills smittoläget ser bättre ut.
Delta i JAL:s haikutävling 2022!

Den är för barn upp till 15 år 


Läs mer 

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag.

Medlemsskapet kostar 200 kr.


Läs mer.
BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs merNy antologi

Senarelagd utgivning våren 2022

 

Svenska Haikusällskapet planerar att ge ut en antologi, utgivningen sker under våren 2022. Vi har varit tvungna att senarelägga utgivningen på grund av det stora antalet bidrag som kommit in.


Liksom tidigare är styrelsen jury och gör ett urval av de inskickade bidragen, vilket innebär att inte alla bidrag kommer att publiceras.

 

Bidragen ska vara unika och ej tidigare publicerade någonstans, undantag sociala medier. 

Verkstadsbidrag kan godkännas, utom de vinnande bidragen som återfinns i Blåeld.

 


Våra tidigare antologier


går att beställa via mejl:

medlem@haiku-shs.org


"Genom lövverket" 2017.


Pris: Medlemmar 100 kr+ frakt, ej medlemmar 150 kr.+ frakt


"En fjäril lyfter från sin skugga" 2019


Pris: Medlemmar 140 kr + frakt,

ej medlemmar 170 kr + frakt

JAL:s bok


med haiku och bilder av barn från hela världen finns att beställa för 120 kr inkl frakt.

Det finns endast 19 ex!


Beställ på medlem@haiku-shs.org 

Föreläsning eller workshop om haiku?


Haikusällskapet förmedlar gärna föreläsare om haiku till evenemang som föreningar eller organisationer vill arrangera.

Kontakta styrelsen via mejl: ordforande@haiku-shs.org för ytterligare information

M Å N A D E N S  H  A I K U

 


fyren försvinner 

i dimman hörs

en hund


Torsten Herbertsson        Vi har också en egen


         Facebooksida!