Välkommen

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i SverigeAKTUELLT

 

Se hela vårt kalendarium under länken Aktuellt


Haikuverkstaden i Stockholm  fortsätter i digital form även i december

Datum: 4 december

Tema: Låga (t.ex ljuslåga)


Du skickar in dina båda bidrag - ett på temat, ett fritt, till: haikuverkstaden@haiku-shs.org

senast onsdag den 2:a december


Under fredagen kommer du att få en sammanställning av samtliga bidrag.

Du har till tisdagen därpå (8:e dec) på dig att läsa igenom bidragen och mejla in dina två röster. Om du även vill kommentera något eller några bidrag skickar du kommentarerna ihop med rösterna. Kommentarerna sammanställs med rösterna och redovisas för deltagarna i verkstaden under fredagen den 11:e december


Kom ihåg att kommentarerna ska vara av det slag du hade kunnat säga under en vanlig haikuverkstad inför alla, gärna konstruktiva!


Välkommen med dina bidrag!

 

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag.

Medlemsskapet kostar 200 kr.


Läs mer.
BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.


ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs mer

Antologin

"En fjäril lyfter från sin skugga"Vill du köpa extra ex? Mejla till:

medlem@haiku-shs.org


Priser:


Medlem: 140 kr + frakt

Icke medlem 170 kr + fraktTrevlig present till någon du känner!


Antologin "Genom lövverket""

från 2017.

Går fortfarande att beställa. Medlemmar 100 kr, ej medlemmar 150 kr.Föreläsning eller workshop om haiku?


Haikusällskapet förmedlar gärna föreläsare om haiku till evenemang som föreningar eller organisationer vill arrangera.

Kontakta styrelsen via mejl: ordforande@haiku-shs.org för ytterligare information

M Å N A D E N S  H  A I K U

 utelåst

på dörrposten kryper

en nyckelpiga


Eva Ermenz        Vi har också en egen


         Facebooksida!

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet


          Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden


Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org
Copyright  ©  All Rights Reserved

Haikuverkstaden i Stockholm


haikuverkstaden@haiku-shs.org


Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org


Blåelds redaktion:


blaeld@haiku-shs.org