Välkommen
  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i SverigeAKTUELLT


Haikuverkstaden

fortsätter i mars månad


Tema "snö"

Skicka  dina två bidrag senast den 10 mars,

ett på temat, ett fritt

till haikuverkstaden@haiku-shs.org

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag.

Medlemsskapet kostar 200 kr.


Läs mer.
BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.


ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs merNy antologi 2021!

 

Svenska Haikusällskapet planerar att ge ut en antologi under slutet av nästa år. 

 

Alla medlemmar inbjuds att skicka in minst 5 och högst 7 haiku. Temat är fritt denna gång.

Bifoga namn, bostadsort samt tre rader om dig själv,  genom att besvara frågan "Vad betyder haiku för dig?"

Liksom tidigare är styrelsen jury och gör ett urval av de inskickade bidragen, vilket innebär att inte alla bidrag kommer att publiceras.

 

Bidragen ska vara unika och ej tidigare publicerade någonstans, undantag sociala medier. 

Verkstadsbidrag kan godkännas, utom de vinnande bidragen som återfinns i Blåeld.

 

Skicka dina bidrag med mejl till medlem@haiku-shs.org 

Viktigt: skriv Antologi 2021 på ämnesraden

Skriv texten direkt i mejlet, inga bilagor. 

 

Deadline 15 februari 2021


Välkommen att delta!

Våra tidigare antologier


går att beställa via mejl:

medlem@haiku-shs.org


"Genom lövverket" 2017.


Pris: Medlemmar 100 kr+ frakt, ej medlemmar 150 kr.+ frakt


"En fjäril lyfter från sin skugga" 2019


Pris: Medlemmar 140 kr + frakt,

ej medlemmar 170 kr + frakt

Föreläsning eller workshop om haiku?


Haikusällskapet förmedlar gärna föreläsare om haiku till evenemang som föreningar eller organisationer vill arrangera.

Kontakta styrelsen via mejl: ordforande@haiku-shs.org för ytterligare information

M Å N A D E N S  H  A I K U

 efter nattens regn

fångsten i spindelnätet

glittrande stjärnor


Teresa Wennberg        Vi har också en egen


         Facebooksida!