Att skriva haiku

ATT SKRIVA HAIKU

Format


En vanlig föreställning är att en haiku består av tre rader med  5 - 7 - 5 stavelser.

Måttet bör ses som en riktlinje, inte en regel. Haiku är en kortdikt som kan skrivas på en rad eller flera.


Metaforer ska undvikas, istället föredras en konkret beskrivning som väcker en inre bild hos läsaren.

Årstidsord - kigo


En klassisk haiku innehåller ofta ett årstidsord som antyder vilken tid på året som beskrivs.


Ordet behöver inte innehålla vår, höst etc, utan snarare något som ger en association till årstiden.


T ex. Körsbärblom, majbrasa, frost.

Skiljeord - kireji


De två första raderna hänger oftast i hop. På sista raden sker en vändning, en ny bild eller ett nytt perspektiv.


Kireji skär dikten i två delar och skapar en paus.


Kontrast - kiru


En kontrast i haiku innebär oftast en ny vinkel av samma bild.


Det kan också vara ett motsatsförhållande som varmt -kallt

eller kall, ljus eller mörk.

Känsla - yugen


Haiku bör innehålla en känsla eller upplevelse, man kan benämna det som haikuns själ.


"God och livskraftig haiku är till synes enkel, närmast självklar. Samtidigt rymmer den djup,  det allmängiltiga i det tillfälliga liksom känslan för det stora i det lilla."


        Så varför haiku?

 

En påminnelse i ord om något som är värt att minnas.


En kort form som rymmer en hel upplevelse.


Ett minimum av ord för ett maximum av innehåll.


En annans upplevelse plötsligt nära mig, in på huden.

        Vi har också en egen


         Facebooksida!