Blåeld

BLÅELD

OM BLÅELD


Blåeld är Svenska Haikusällskapets tidskrift och utkommer med två tryckta nummer varje år.

Redaktion: Svenska Haikusällskapets styrelse.


Den nya tidskriften blir en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.


I tidskriften publicerar vi alla former av haiku och senryu på svenska, samt haiga, haibun och ibland även länkad vers. Även haiku på andra skandinaviska språk.


 

BIDRAG ÄR VÄLKOMNA


Bidrag ska vara tidigare opublicerade


Med publicerad menar vi att de genomgått en redaktionell process (varit i en bok, antologi, tidskrift eller journal på svenska) Dikter utlagda på egna bloggar, facebook, eller publicerade på andra språk är fortfarande välkomna, men vi vill helst se nytt material. Har vi redan läst dem minskar chansen för publicering.


Deadline för vårnumret 2024 är 14/4


Urval


Vi välkomnar 5-15 dikter och 3 haibun eller haiga per nummer. Vi publicerar även länkad vers.


Skicka haiku och kortare dikter direkt i mejlet (inga bilagor), så vida det inte gäller konkret haiku som måste publiceras med särskild layout.


Skriv "dikt 2023" i ämnesraden.


Blåeld tillämpar ett redaktionellt urval som innebär att endast de bästa dikterna publiceras.


Verkstäder


Vi publicerar bidrag från Svenska haikusällskapets haikuverkstäder och kukai, så vänligen skicka inte dikter som varit med där.


Artiklar


Artiklar, essäer, haikuanalys, intervjuer och reportage är alltid välkomna, men vänligen rådgör med redaktionen innan du skickar texter.


 

        Vi har också en egen


         Facebooksida!