Haikuverkstad

HAIKUVERKSTAD

Vad är en haikuverkstad?


De som deltar läser och diskuterar dikter som har skickats in i förväg. Många gånger ges förslag till förbättringar av dikterna.


Var och en röstar på de två dikter de tycker bäst om, men poeterna förblir anonyma tills dess att röstresultatet är klart. Ingen får rösta på sina egna dikter.


Träffarna som vanligtvis äger rum ungefär en gång i månaden är öppna för Haikusällskapets medlemmar och för den som funderar på att bli medlem.


Verkstäderna har lite olika upplägg beroende på plats.

För närvarande hålls verkstäder endast digitalt (via mejl).Bidrag


Endast två bidrag per person skickas in till kommande verkstad.

Detta gäller Stockholms verkstad som samlas på Bagdad café i Medelhavsmuseet en gång i månaden.


Datum och sista datum för insändning: se Akuellt


Digital verkstad


Några tillfällen per år anordnas digital haikuverkstad som sker via e-post, med en kompletterande grupp på Facebook / och eller mail, för diskussion.


Läs gärna avsnittet ATT SKRIVA HAIKU för att få inspiration och ta del av några grundläggande  regler för haikuskrivande.

Regler för Stockholms haikuverkstad:


Deltagande:

För att delta ska du vara betalande medlem.

Du kan hälsa på på verkstaden och känna efter om ett medlemsskap är något för dig. Då är du välkommen två gånger.

Ovanstående punkter gäller även för endast inskickade bidrag där du inte fysiskt deltar.


Bidrag:

Max två bidrag per person skickas in innan sista dag för inskickning.

Ibland har haikuverkstaden teman.

Om du inte är närvarande på haikuverkstaden kan vi inte lämna någon konstruktiv feedback på dina bidrag.


Inskickat material:

Om du skickar in bidrag godkänner du också att ditt bidrag eventuellt publiceras i Haikusällskapets tidskrift eller på hemsidan tillsammans med ditt namn.

Inskickade bidrag kommer att diskuteras och analyseras anonymt men du måste vara beredd på att ditt namn kan avslöjas oavsett resultat av omröstning.


Varmt välkomna!
        Vi har också en egen


         Facebooksida!