Haikuverkstad

HAIKUVERKSTAD

Vad är en haikuverkstad?


De som deltar läser och diskuterar dikter som har skickats in i förväg. Många gånger ges förslag till förbättringar av dikterna.


Var och en röstar på de två dikter de tycker bäst om, men poeterna förblir anonyma tills dess att röstresultatet är klart. Ingen får rösta på sina egna dikter.För närvarande hålls verkstäder endast digitalt (via mejl).Bidrag


Endast två bidrag per person skickas in till kommande verkstad.

Detta gäller Stockholms verkstad som samlas på Bagdad café i Medelhavsmuseet en gång i månaden.


Datum och sista datum för insändning: se AkuelltLäs gärna avsnittet ATT SKRIVA HAIKU för att få inspiration och ta del av några grundläggande  regler för haikuskrivande.

Regler för vår haikuverkstad:


Deltagande:

För att delta ska du vara betalande medlem.


Bidrag:

Max två bidrag per person, ett på temat, ett fritt.


Inskickat material:

Om du skickar in bidrag godkänner du också att ditt bidrag eventuellt publiceras i Haikusällskapets tidskrift eller på hemsidan tillsammans med ditt namn.


Varmt välkomna!
        Vi har också en egen


         Facebooksida!