Länkar

LÄNKAR OCH LITTERATURTIPS

Svenska författare -

ett urval böcker.


Falkman, Kaj, En orörd sträng

Lindberg, Ola, Skuggorna tänds

Maris, Anna; Transport

Nilsson, Barbro; Typ haiku

Vargö, Lars, Japansk haiku - världens  kortaste diktform

Wiik, Anna & Jonsby, Eva, Näckrosblad

För att kunna hålla nedanstående listor aktuella välkomnar vi inskickade böcker, förslag och tips. Vi förbehåller oss dock rätten för publikation i listan.


Diktsamlingar inspirerade av japansk haiku


Enander, Sven: Rykande snö

Bokförlaget IOTA, Stockholm 1981


Granström, Lars: Plötsligt slår blixten ned.

Lars Anderssons Förlag, 1999

(Går att låna som e-bok på bibliotek)


Hammarskjöld, Dag: Vägmärken, Bonniers 1963


Härle, Helga. The ball keeps rolling (3 språkig), 2010


Joahnsson, Jörgen. Half way through. Red Moon Press


Jonsby, Eva & Wiik, Anna: Näckrosblad - haiku.  Fri press, 2015


Lindberg, Ola; Hundraåriga skuggor 2013

Skuggorna tänds 2015


Maris, Anna. Transport. Miders förlag 2015

LifeDeathEtcRed Moon Press 2016 haiku


Månen i Ytterfilen. th vandergrau/Ola Lindberg. 2010


Park, Kerstin: Längs vägen - världen. Fri Press 2020


Setterlind, Bo: Några ord att fästa på siden, 1961


Tranströmer, Tomas:

Fängelse. Nio haikudikter; edition edda 2001

Haiku 1959-2001, Arena, Viborg. Danmark 2001

Den stora gåtan, Bonniers, Stockholm 2004


Vargö, Lars; Bashô : blommornas, fåglarnas och månens poet

2018


Valtiala, Robin: Barnvagn i överhastighet: haikudikter

Schildts & Söderströms, Helsingfors 2013


Vold, Jan-Erik: Ingentings bjällror

Fib:s lyrikklubb, Stockholm 1980


Prosa och haibun


Ermenz, Eva;

MIDORI, japanska bilder, Fri Press, 2016

SHIRO, japanska drömmar, Fri Press, 2019


Fler litteraturtips hittar du här

        Vi har också en egen


         Facebooksida!