Välkommen
  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i Sverige


AKTUELLT


Haikuverkstaden

fortsätter i juli 2022


Tema "skörd" 

Skicka  dina två bidrag senast den 6 juli

ett på temat, ett fritt

till haikuverkstaden@haiku-shs.org

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag.

Medlemsskapet kostar 200 kr.


Läs mer.
BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs merNy antologi

Senarelagd utgivning sommaren 2022

 

Svenska Haikusällskapet kommer att ge ut en antologi,  under sommaren 2022. Lanseringen sker på Tranås litteraturfestival 7-8 juli.


Liksom tidigare är styrelsen jury och gör ett urval av de inskickade bidragen, vilket innebär att inte alla bidrag kommer att publiceras.

 


 


Våra tidigare antologier


går att beställa via mejl:

medlem@haiku-shs.org


"Genom lövverket" 2017.


Pris: Medlemmar 100 kr+ frakt, ej medlemmar 150 kr.+ frakt


"En fjäril lyfter från sin skugga" 2019


Pris: Medlemmar 140 kr + frakt,

ej medlemmar 170 kr + frakt

Vad är haiku?


En handbok om haikuns historia och diktform av lars Vargö.


Extra ex finns att beställa för 100kr + frakt för medlemmar. 120 kr + frakt för ej medlemmar.


Beställ på medlem@haiku-shs.org 

Föreläsning eller workshop om haiku?


Haikusällskapet förmedlar gärna föreläsare om haiku till evenemang som föreningar eller organisationer vill arrangera.

Kontakta styrelsen via mejl: ordforande@haiku-shs.org för ytterligare information

M Å N A D E N S  H  A I K U

 


utmed ängskanten

svävar skira molnskyar

slånbär i blom


Monica Lundgren        Vi har också en egen


         Facebooksida!